CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NTT EXPRESS

     Địa chỉ  : Số 10 Đồng Nai , Phường 2 , Quận Tân Bình , Tp HCM
Điện Thoại : 0898.436.150 — 0934.777.420
Email : duykhanhdhl.sale02@gmail.com